Hondenbeten aan de Kaak gesteld

Algemene informatie
Datum 4 april 2017
AfzenderRaad voor Dierenaangelegenheden

Toelichting

E-mail van Raad voor Dierenaangelegenheden, ingekomen d.d. 30 maart 2017, inzake zienswijze “Hondenbeten aan de Kaak gesteld’’ (366084)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-13

Bijlage(s)