Geb3eidsvisie 't Hazzo

Algemene informatie
Datum14 februari 2017
AfzenderMevrouw W. Haberthur-Mulders

Toelichting

Brief van mevrouw W. Haberthur-Mulders, ingekomen d.d. 14 februari 2017, inzake opmerkingen gebiedsvisie ’t Hazzo (360248)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2017-06

Bijlage(s)