Begrotingswijziging 2016, concept programmabegroting 2017 en jaarrekening 2015

Algemene informatie
Datum12 april 2016
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail van GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 12 april 2016, inzake aanbieding begrotingswijziging 2016, concept programmabegroting 2017 en jaarrekening 2015 (323703)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.
Zienswijze uiterlijk 17 juni 2016 kenbaar maken.

Weeklijst 2016-14

Bijlage(s)