Vastgestelde begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Algemene informatie
Datum 9 juli 2019
AfzenderOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Toelichting

Brief van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), ingekomen d.d. 3 juli 2019, inzake aanbieding vastgestelde begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (19482).

Ter informatie

Weeklijst 2019-27

Bijlage(s)