Onveilige verkeerssituatie Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum26 november 2019
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

E-mail inwoners Waalre, ingekomen d.d. 26 november 2019, inzake onveilige verkeerssituatie Waalre (29659).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-47

Bijlage(s)