Stand van zaken vervolgtraject toekomstige afvalinzameling

Algemene informatie
Datum 6 juli 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 30 juni 2021, inzake stand van zaken vervolgtraject toekomstige afvalinzameling (196371).

Ter informatie

Weeklijst 2021-26

Bijlage(s)