Zienswijze

Algemene informatie
Datum21 maart 2017
AfzenderIVN Valkenswaard-Waalre

Toelichting

Brief van IVN Valkenswaard-Waalre, Milieuwerkgroep Aalst-Waalre, ingekomen d.d. 21 maart 2017, inzake zienswijze ontwerp bestemmingsplan Waalre noord, Heistraat noord fase 2 (364833)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2017-11

Bijlage(s)