Afvalfiets

Algemene informatie
Datum16 januari 2018
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 15 januari 2018, inzake inzameling afval (4095)

Betrekken bij de behandeling van het voorstel evaluatie en opschaling huisvuilinzameling met de afvalfiets op 23 januari 2018 oordeelsvormend en 6 februari 2018 besluitvormend

Weeklijst 2018-02

Bijlage(s)