Stand van zaken Interbestuurlijk Programma (agendapunt 09 Algemene Ledenvergadering)

Algemene informatie
Datum 9 mei 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

Brief van VNG, ingekomen d.d. 9 mei 2019, inzake stand van zaken Interbestuurlijk Programma (agendapunt 09 Algemene Ledenvergadering)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-19

Bijlage(s)