Schoorsteen- en rookgasafvoeren

Algemene informatie
Datum19 februari 2019
AfzenderBetrokkene

Toelichting

Brief van betrokkene, ingekomen d.d. 14 februari 2019, inzake verzoek om voorlichting te geven over schoorsteen- en rookgasafvoeren (19184)
Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-07

Bijlage(s)