Begroting 2018

Algemene informatie
Datum21 maart 2017
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 16 maart 2017, inzake aanbieding programmabegroting 2018 (364274)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel. Verzoek om uiterlijk 20 mei 2017 een zienswijze kenbaar te maken

Weeklijst 2017-11

Bijlage(s)