Dringende oproep – Help winkelondernemers overleven!

Algemene informatie
Datum19 januari 2021
AfzenderINretail

Toelichting

Brief van INretail, ingekomen d.d. 15 januari 2021, inzake dringende oproep – Help winkelondernemers overleven! (132987).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-02

Bijlage(s)