Statutenwijziging vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeenten

Algemene informatie
Datum21 november 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 15 november 2017, inzake statutenwijziging m.b.t. vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeenten (1592)

Agendapunt 5 Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 1 december 2017

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2017-46

Bijlage(s)