Handreiding presentatie structureel begrotingssaldo

Algemene informatie
Datum27 juni 2017
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

E-mail Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 20 juni 2017, inzake aanbieding de Handreiking presentatie structureel begrotingssaldo (375968)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2017-25

Bijlage(s)