Reactie brief Jeugdbescherming Brabant

Algemene informatie
Datum 3 juli 2018
AfzenderA New Vision

Toelichting

E-mail A New Vislon, ingekomen d.d. 27 juni 2018, inzake reactie op brief Jeugdbescherming Brabant m.b.t. onderzoek Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman naar de instelling Jeugdbescherming Brabant (11259)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-26

Bijlage(s)