5G netwerk

Algemene informatie
Datum17 september 2019
AfzenderInwoner Amsterdam

Toelichting

E-mail inwoner Amsterdam, ingekomen d.d. 10 september 2019, inzake 5G netwerk (26340).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-37

Bijlage(s)