Archiefverordening

Algemene informatie
Datum 9 mei 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 8 mei 2017, inzake model Archiefverordening en aanhangende modellen (370481)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-18

Bijlage(s)