Tankstations en gemeentelijk beleid met betrekking tot energietransitie

Algemene informatie
Datum 5 maart 2019
AfzenderBillyBird

Toelichting

Brief van BillyBird, ingekomen d.d. 27 februari 2019, inzake tankstations en gemeentelijk beleid met betrekking tot energietransitie (19580)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-09

Bijlage(s)