Uitnodiging hoorzitting

Algemene informatie
Datum 3 januari 2017
AfzenderSecretaris van de commissie bezwaarschriften

Toelichting

Brief secretaris van de commissie bezwaarschriften, ingekomen d.d. 29 december 2016, inzake uitnodiging hoorzitting op 18 januari 2017 om 19.30 uur, behandeling bezwaarschrift van de heer Janssen tegen het besluit van 18 oktober 2016 waarbij de bebouwde komgrens volgens de Boswet is herzien (354688)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2016-52

Bijlage(s)