Opheffen gemeenschappelijke regeling PlusTeam

Algemene informatie
Datum 2 februari 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 28 januari 2021, inzake opheffen gemeenschappelijke regeling PlusTeam (139386).

Raad: Naam en contactgegevens van de briefschrijver zijn op de griffie bekend.

Betrekken bij de behandeling van het voorstel in de oordeelsvormende bijeenkomst van 16 maart 2021.

Weeklijst 2021-04

Bijlage(s)