Motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebied

Algemene informatie
Datum 8 oktober 2019
AfzenderGemeente Bergen op Zoom

Toelichting

E-mail gemeente Bergen op Zoom, ingekomen d.d. 4 oktober 2019, inzake afschrift brief aan Tweede Kamer m.b.t. motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebied (37328).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-40

Bijlage(s)