Aanvulling zienswijze bestemmingsplan 'De Keizer'

Algemene informatie
Datum20 augustus 2019
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

Brief inwoners Waalre namens diverse bewoners Gestelsestraat, ingekomen d.d. 13 augustus 2019, inzake aanvulling zienswijze bestemmingsplan' De Keizer' (23226-24550).

De brief wordt in verband met de vele persoonsgegevens niet op de openbare website geplaatst.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2019-33