Motie algemene reserves verbonden partijen

Algemene informatie
Datum20 maart 2018
AfzenderGemeente Reusel-De Mierden

Toelichting

E-mail gemeente Reusel-De Mierden, ingekomen d.d. 19 maart 2018, inzake motie algemene reserve Metropoolregio Eindhoven (MRE), GGD Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) (6889)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-11

Bijlage(s)