Zienswijze ontwerp Brabantse Omgevingsvisie

Algemene informatie
Datum 3 juli 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 2 juli 2018, inzake zienswijze ontwerp Brabantse Omgevingsvisie (11691)

Ter informatie

Weeklijst 2018-26

Bijlage(s)