Parkeerproblematiek

Algemene informatie
Datum14 augustus 2018
AfzenderWinkeliers Waalre dorp

Toelichting

Brief van winkeliers Waalre-dorp, ingekomen d.d. 14 augustus 2018, inzake parkeerproblematiek (13180)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-32

Bijlage(s)