Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'De Keizer'

Algemene informatie
Datum16 juli 2019
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

Brief van inwoners Waalre, ingekomen d.d. 10 juli 2019, inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘De Keizer’ (24550).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2019-28

Bijlage(s)