Startpublicatie Meerjarenvisie

Algemene informatie
Datum 3 juli 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

Brief VNG, ingekomen d.d. 29 juni 2018, inzake aanbieding Startpublicatie Meerjarenvisie (11649)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-26

Bijlage(s)