Moties Algemene Ledenvergadering en overleg met kabinet op basis van motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II

Algemene informatie
Datum28 mei 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 27 mei 2019, inzake moties Algemene Ledenvergadering en overleg met kabinet op basis van motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II (22010).
(Agendapunt 10a Algemene Ledenvergadering).

Algemene Ledenvergadering 5 juni 2019

Weeklijst 2019-21

Bijlage(s)