Vervolg overlast Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) burgemeester Mollaan / Ericalaan / Leeuwenbeklaan

Algemene informatie
Datum 3 november 2020
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, mede namens diverse inwoners, ingekomen d.d. 2 november 2020, inzake vervolg overlast Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) burgemeester Mollaan / Ericalaan / Leeuwenbeklaan (110742).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-44

Bijlage(s)