Ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Algemene informatie
Datum10 november 2020
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 5 november 2020, inzake ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (111299).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-45

Bijlage(s)