Werkprogramma 2020 en de bijbehorende begrotingswijzing

Algemene informatie
Datum 5 september 2019
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

E-mail Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 4 september 2019, inzake aanbieding concept Werkprogramma 2020 en de bijbehorende begrotingswijziging (26230).

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2019-36

Bijlage(s)