Verkeersmaatregelen sluipverkeer

Algemene informatie
Datum28 januari 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 21 januari 2020 inzake verkeersmaatregelen sluipverkeer (34760).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-04

Bijlage(s)