Vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten

Algemene informatie
Datum18 december 2018
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 13 december 2018, inzake vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten (17449)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-50

Bijlage(s)