Wijzigingen CAR-UWO

Algemene informatie
Datum17 oktober 2017
AfzenderLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)

Toelichting

Brief van Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), ingekomen d.d. 10 oktober 2017, inzake wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018 (388204)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2017-41

Bijlage(s)