rookoverlast en houtstook

Algemene informatie
Datum26 april 2016
AfzenderB. Dijk

Toelichting

Brief van B. Dijk, ingekomen d.d. 20 april 2016, inzake verzoek om aandacht voor rookoverlast van houtstook (325005)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-16

Bijlage(s)