Revisie integrale toelichting bij de CARUWO

Algemene informatie
Datum 7 juni 2016
AfzenderLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)

Toelichting

Brief van Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), ingekomen d.d. 1 juni 2016, inzake revisie integrale toelichting bij de CARUWO (330289)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2016-22

Bijlage(s)