Gratis Verklaring Omtrent Goed gedrag

Algemene informatie
Datum29 november 2016
AfzenderGemeente Cranendonck

Toelichting

E-mail gemeente Cranendonck, ingekomen d.d. 28 november 2016, inzake informatie m.b.t. het besluit van de gemeente Cranendonck om VOG's gratis ter beschikking te stellen voor vrijwilligers (350789)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-47

Bijlage(s)