Eindrapport En nu de transformatie centraal!

Algemene informatie
Datum20 september 2016
AfzenderRekenkamercommissie

Toelichting

Brief Rekenkamercommissie, ingekomen 14 september 2016, inzake aanbieding eindrapport “En nu de transformatie centraal!” (342461)

Betrekken bij agendapunt ‘Voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie inzake sturing en sturingsinformatie in het sociaal domein’ in de oordeelsvormende bijeenkomst 4 oktober en besluitvormende raadsvergadering 18 oktober 2016.

Weekijst 2016-37

Bijlage(s)