Nieuwe afvalinzameling

Algemene informatie
Datum20 maart 2018
AfzenderDe heer C. Roordink

Toelichting

E-mail C. Roordink, ingekomen d.d. 15 maart 2018, inzake nieuwe afvalinzameling (6822)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-11

Bijlage(s)