Besluiten Algemeen Bestuur 18 december 2019 en Kadernota 2021

Algemene informatie
Datum31 december 2019
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

E-mail Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 20 december 2019, inzake besluiten Algemeen Bestuur 18 december 2019 en Kadernota 2021 (29600).

Voor kennisgeving aannemen en de Kadernota 2021 in handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2019-52

Bijlage(s)