Energietransitie

Algemene informatie
Datum24 maart 2020
AfzenderInwoner Nederland

Toelichting

E-mail van inwoner Nederland, ingekomen d.d. 23 maart 2020, inzake energietransitie (40969).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-12

Bijlage(s)