Wijziging Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en eerste begrotingswijziging 2016

Algemene informatie
Datum12 april 2016
AfzenderPlusTeam

Toelichting

Brief van PlusTeam, ingekomen d.d. 8 april 2016, inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en eerste begrotingswijziging 2016 (323396)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2016-14

Bijlage(s)