Voorbeeld Verordening Participatie (en uitdaagrecht) (nieuw) en Handreiking

Algemene informatie
Datum 1 juni 2021
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 27 mei 2021, inzake voorbeeld Verordening Participatie (en uitdaagrecht) (nieuw) en Handreiking (188407).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2021-21

Bijlage(s)