Afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en ledenraadpleging

Algemene informatie
Datum12 maart 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 5 maart 23019, inzake afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en ledenraadpleging (19756)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2019-10

Bijlage(s)