Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders

Algemene informatie
Datum12 maart 2019
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 11 maart 2019, inzake handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders (19906)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-10

Bijlage(s)