Gebruik en beheer audio- en videonotulen

Algemene informatie
Datum17 januari 2017
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief van Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 10 januari 2017, inzake rapportage onderzoek gebruik en beheer audio- en videonotulen bij verslaglegging raadsvergaderingen (356030)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-02

Bijlage(s)