Peuterspeelzalen

Algemene informatie
Datum12 juni 2018
AfzenderColllege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 7 juni 2018, inzake peuterspeelzalen (10607)

Ter informatie

Weeklijst 2018-23

Bijlage(s)