Handvatten voor de uitvoering van de Archiefwet

Algemene informatie
Datum 9 juni 2020
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 26 mei 2020, inzake handvatten voor de uitvoering van de Archiefwet (57323).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-23

Bijlage(s)