Kadernota 2020

Algemene informatie
Datum18 december 2018
AfzenderVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 14 december 2018, inzake Kadernota 2020 (17848)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2018-50

Bijlage(s)