Visie op regionale bestuurskracht

Algemene informatie
Datum 7 februari 2017
AfzenderGemeente Eindhoven

Toelichting

E-mail gemeente Eindhoven, ingekomen d.d. 3 februari 2-017, inzake visie op regionale bestuurskracht (359080)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-05

Bijlage(s)